Elastyczna polityka cenowa

Lata praktyki jako radcy prawnego nauczyły mnie, że każda prowadzona sprawa wymaga innego nakładu pracy, a także podjęcia innych metod działania. W związku z tym wycena powierzonych mi zadań za każdym razem odbywa się indywidualnie.

Dzięki możliwości uzgodnienia wysokości honorarium ostateczna cena usług będzie dostosowana do Państwa potrzeb.

Wysokość wynagrodzenia ustalamy wspólnie przed przyjęciem przeze mnie zlecenia do realizacji. Na cenę wpływają między innymi stopień złożoności i skomplikowania powierzonego zadania, nakład pracy niezbędnej do poprowadzenia sprawy, wartość dochodzonego roszczenia, szacowany czas na wykonanie zlecenia oraz jego termin.

Na Państwa życzenie mogę podzielić ostateczną cenę usługi na raty.


Metody naliczania wynagrodzenia

W zależności od rodzaju sprawy proponuję różne metody naliczania wysokości honorarium, w tym:

  • w stawce kwotowej – kiedy wycena usługi może być ustalona z góry,
  • w stawce godzinowej – kiedy trudno przewidzieć czasu trwania zadania,
  • wynagrodzenie z premią za sukces – w przypadku pomyślnego rozwiązania sprawy, naliczany jest z góry ustalony procent od wartości zlecenia,
  • wynagrodzenie abonamentowe – polecane klientom, którzy nawiązują z nami stałą współpracę na obsługę czy nadzór prawny.

W celu otrzymania szczegółowej wyceny, proszę o kontakt!