Jako doświadczony radca prawny oferuję szeroki zakres usług związanych z różnymi zagadnieniami prawa cywilnego, w tym prawa kontraktowego, prawa spadkowego oraz prawa konsumentów.
W tej dziedzinie, oprócz wyszczególnionych w ofercie obszarów związanych z odzyskiwaniem (windykacją) należności, odszkodowaniami czy podziałami majątku, zajmuję się także sprawami:

  • o ochronę prawa własności – np. o wydanie bezprawnie przejętej rzeczy; o zaniechanie naruszeń własności nieruchomości w wyniku działań z terenów sąsiedzkich (naruszanie spokoju, zalewanie, usunięcie oparcia gruntu); o ustanowienie służebności, o rozliczenie nakładów na rzecz, o eksmisję,
  • o roszczenia powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy  – w szczególności umowy sprzedaży, darowizny, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, zlecenia, pożyczki, ubezpieczenia, umowy deweloperskiej,
  • o roszczenia z umów zawartych z udziałem konsumentów – w szczególności wynikające z rękojmi i gwarancji, prawa odstąpienia od umowy, powierzenia wykonania umowy innej osobie,
  • spadkowymi – w tym zakresie udzielam porad co do sposobu rozporządzenia majątkiem na wypadek śmieci, a także prowadzę sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku i zachowek.

Jeśli szukają Państwo radcy prawnego, który rzetelnie zajmie się Państwa problemem, zapraszam do kontaktu. Chętnie omówię możliwości działania nawet w nietypowych przypadkach.