Poniesienie szkody lub doznanie obrażeń w wyniku wypadku komunikacyjnego, cierpienia z powodu błędu w sztuce medycznej lub śmierć bliskiej osoby wskutek takiego błędu, naruszenie dóbr osobistych lub prowadzenie tzw. hejtu w internecie, koszty źle wykonanych prac i robót budowlanych – wszystkie te sytuacje proszą się o pomoc dobrego prawnika – adwokata lub radcy prawnego, który profesjonalnie doprowadzi do uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia od sprawcy szkody lub ubezpieczyciela za rozsądnie ustalonym wynagrodzeniem.

W ramach działalności Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorz Bienek, specjalizuję się między innymi w sprawach o odszkodowania. Reprezentuję klientów indywidualnych oraz firmy. Dochodzę odszkodowań od podmiotów odpowiedzialnych za szkodę, a także odszkodowań z polisy OC sprawcy.


Prowadzę w szczególności sprawy o:

  • odszkodowania i zadośćuczynienia za skutki wypadków – w szczególności komunikacyjnych (m.in. za zniszczenie mienia, uszczerbek na zdrowiu, ból i cierpienie) – skutecznie realizuję roszczenia wszystkich poszkodowanych (m.in. kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów itp.), którzy nie zostali uznani za wyłącznie winnych sprawców wypadku;
  • odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce medycznej (np. zakażenia szpitalne, niewłaściwą diagnostyka, wadliwe leczenie – skutecznie dochodzę należnych świadczeń z polisy OC podmiotu odpowiedzialnego za szkodę,
  • odszkodowania i zadośćuczynienia dla małżonków, dzieci, rodziców i innych bliskich osób, które poniosły śmierć wskutek wypadku lub błędu w sztuce medycznej – w tym zakresie roszczenie obejmuje wyrównanie szkód majątkowych (w tym także przez ustalenie renty) oraz niemajątkowych – zadośćuczynienia za ból, krzywdę i cierpienia związane z utratą bliskich,
  • odszkodowania za szkody w mieniu – zarówno wskutek wypadków komunikacyjnych jak i innych zdarzeń losowych,
  • odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy – rekompensują wszystko to, co klienci utracili przez wadliwe wykonanie umowy, a także zyski, których przez takie działanie kontrahenta nie osiągnęli.
Przed podjęciem się prowadzenia sprawy analizuję stan faktyczny i oceniam, czy uzyskanie odszkodowania wciąż jest dla Państwa możliwe. Następnie wspólnie ustalamy wysokość żądanego świadczenia, mając także na względzie możliwe do zebrania dowody oraz aktualne orzecznictwo sądowe w podobnych sprawach.

Następnie pomagam zgromadzić niezbędny materiał dowodowy, doradzam w sprawie wyboru najrozsądniejszej metody działania i przeprowadzam przez cały proces dochodzenia odszkodowania. Reprezentuję klientów w negocjacjach z podmiotami gospodarczymi i firmami ubezpieczeniowymi. Reprezentuję także przed sądami wszystkich instancji.


Odszkodowania, Rybnik – w Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorz Bienek

Zapraszam do kontaktu i umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.