W ramach działalności związanej z prawem pracy w Rybniku i okolicznych miejscowościach oferuję pomoc zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Zajmuję się doradztwem w zakresie wszelkich zagadnień objętych przepisami prawa pracy. Udzielam porad w ramach stałej współpracy z przedsiębiorcami i spółkami, a także działam doraźnie, w jednorazowych sytuacjach wymagających pomocy prawnika.

Prawo pracy i czynności z nim związane w Kancelarii Radcy Prawnego Grzegorz Bienek:

Prawo pracy w interesie pracowników i pracodawców

Dla pracodawców

  • Przygotowywanie potrzebnej dokumentacji, w tym wzorów o pracę, umów cywilnoprawnych oraz wypowiedzeń.
  • Dbanie o prawidłowe zapisy umów, regulaminów oraz wszystkich innych zakładowych źródeł prawa pracy niezbędnych przy prowadzeniu przedsiębiorstwa.
  • Reprezentacja klienta w sprawach o roszczenia pracownika ze stosunku pracy – w tym w sprawach o ustalenie czy odszkodowanie.
  • Prowadzenie spraw o odpowiedzialność odszkodowawczą – w tym m.in. za powierzone mienie, za złamanie zakazu konkurencji.

Dla pracowników

  • Prowadzenie spraw o ustalenie stosunku pracy (np. w miejsce umów zlecenia lub umów o dzieło) oraz o świadczenia związane ze stosunkiem pracy (wynagrodzenia, nadgodziny, odprawy).
  • Pomoc w sprawach o rozwiązanie stosunku pracy.
  • Prowadzenie spraw o odszkodowania – w tym za rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem przepisów kodeksu pracy, z tytułu wypadku przy pracy.
  • Dochodzenie roszczeń o rentę wyrównawczą.
  • Reprezentacja w sprawach o mobbing, dyskryminację lub o naruszenie dóbr osobistych.

Gwarantuję rzetelność, zaangażowanie, dyskrecję oraz przejrzyste zasady współpracy. Chętnie udzielę porady w każdej sprawie związanej z prawami pracodawców oraz pracowników.


Zapraszam do kontaktu

Grzegorz Bienek – prawnik, Rybnik. Prawo pracy, reprezentacja pracowników i pracodawców